Lịch giải đấu

Năm
Tháng 2
2024
T2 28 - 28

HNGA Leaders Championship

Thanh Lanh Valley Golf & Resort, Vĩnh Phúc, Việt Nam
  • Thưởng
    Best gross, Quà
Tháng 4
2024
T4 22 - 24

HNGA Open Championship - Herbalife Cup 2024

Long Biên Golf Course, Hà Nội, Việt Nam
  • Thưởng
Tháng 6
2024
T6 20 - 22

HNGA Junior Open

TBS, Hà Nội, Việt Nam
  • Thưởng
Tháng 8
2024
T8 06 - 08

Vòng loại HNGA Clubs Championship Open 2024

Sky Course - SkyLake Golf & Resort, Hà Nội, Việt Nam
  • Thưởng