Các Giải đấu

Hanoi Open Championship - Herbalife Cup 2024
22-24/4/2024
Long Biên Golf Course, Hà Nội
HNGA Clubs Championship Open
9-11/10/2024
Skylake Golf Course, Hà Nội
HNGA Junior Open 2024
20-22/6/2024
TBS
HNGA Leaders' Championship 2024
28/2/2024
Thanh Lanh Valley Golf & Resort, Vĩnh Phúc