Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI GOLF THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2016-202

 

Chủ tịch

 

Ông Nguyễn Huy Tưởng

 

Tổng thư ký

 

Ông Lê Hùng Nam

Phó chủ tịch

1) Ông Tô Văn Động

2) Ông Đồng Văn Tiếp

3) Ông Nguyễn Ngọc Chu

4) Ông Lê Hùng Nam

5) Ông Đỗ Quân

6) Ông Võ Văn Mai

 

Phó TTK

 

1) Ông Đặng Tất Thành

2) Ông Trần Trung Thành

3) Ông Lê Đại Nghĩa

4) Ông Phùng Tuấn Anh

5) Bà Nguyễn Thu Hà

 

Ban  kiểm tra

1) Ông Vũ Phương

2) Ông Nguyễn Tô Ninh

3) Bà Trịnh Thục Anh

 

Phụ trách VP Hội

Ông Lê Hùng Nam- TTK