Hà Nội đóng cửa toàn bộ sân golf và sân tập
13/05/2021
Trước diễn biến ngày càng phức tạp, UBND TP Hà Nội thông báo, dừng toàn bộ hoạt động các sân tập và sân golf trên địa bàn từ 12h00 ngày 13/5/2021

Công văn nêu rõ: Thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ tại hội nghị Thường trực Thành uỷ quán triệt chỉ đạo Ban Chỉ đạo thành phố, cấp uỷ chính quyền từ thành phố đến cơ sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong những ngày qua, UBND TP đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, bao gồm: Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/5/2021; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 và công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021, trong đó, yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Trước những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương lân cận, các ổ dịch mới phát sinh trên đại bàn thành phố, tiềm ẩn nguy cơ lây lan lớn trong cộng đồng, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, các sân tập golf, từ 12h, ngày 13/5/2021 đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo TP.

TP yêu cầu tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và UBND TP, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác, phòng chống dịch tại các cơ sở kinh daonh dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

TP yêu cầu tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và UBND TP, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác, phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.