Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng thông tin điện tử hội golf thành phố Hà Nội hnga.org.vn
04/08/2016
Để đăng ký trở thành thành viên online của Hội golf thành phố Hà Nội, quý hội viên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang http://hnga.org.vn

Bước 2: Click “Đăng ký ngay” trên góc phải để đăng ký thành viên hnga

 

 

Trình duyệt sẽ hiển thị form đăng ký gồm các thông tin: Họ, tên, giới tính, hòm thư, sân tập, mật khẩu, mã bảo mật. Yêu cầu điền đầy đủ các thông tin trên, bấm vào “Gửi thông tin đăng ký” để đăng ký.

 

+ Họ, tên không chứa các ký tự đặc biệt, không quá 20 ký tự

+ Email đúng định dạng, không quá 50 ký tự

 

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, yêu cầu đăng ký sẽ được lưu lại. Quản trị viên sẽ xử lý các yêu cầu đăng ký. Sau khi quản trị viên duyệt yêu cầu đăng ký hội viên có thể đăng nhập vào trang hnga.org.vn

Trân trọng cảm ơn quý hội viên!