TRỤ SỞ HỘI GOLF THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tầng 3, Tòa nhà Viettime Holding, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, HN
Tel: 024 3563 3939
Hotline: 0988901496
Email: info@hnga.org.vn
Facebook: hnga.org.vn