BAN CHẤP HÀNH HỘI GOLF TP.HÀ NỘI KHÓA III (nhiệm kỳ 2021-2025)

* CHỦ TỊCH BCH: Ông Nguyễn Tô Ninh (Uỷ viên BCH VGA khoá IV, UV BCH HNGA khóa II)

* PHÓ CHỦ TỊCH-TỔNG THƯ KÝ: Ông Đặng Tất Thành (Phó tổng thư ký HNGA khóa II)

* Ông Nguyễn Tuấn Việt – PHÓ CHỦ TỊCH

* Ông Đặng Xuân Hưởng – PHÓ CHỦ TỊCH

* Ông Vũ Phương -Trưởng Ban Kiểm tra

* Ông Phùng Tuấn Anh – UỶ VIÊN

* Ông Trần Trung Thành – UV

* Ông Phạm Ngọc Khuê – UV

* Bà Nguyễn Anh Thư (PTTK)

* Ông Nguyễn Đức Ninh (PTTK)

* Ông Đoàn Lê Quang (PTTK)

* Ông Nguyễn Danh Minh (PTTK)

* Ông Nguyễn Trung Thu (PTTK)

* Bà Đỗ Thị Thu Hà – UV

* Ông Vũ Thế Toàn – UV

* Ông Đoàn Kiều Dũng – UV

* Ông Lê Mạnh Thắng – UV

* Ông Chu Đức Tâm – UV


 

Sơ đồ tổ chức hoạt động HNGA, khóa III