BAN CHẤP HÀNH HỘI GOLF TP.HÀ NỘI KHÓA III (nhiệm kỳ 2021-2025)

* CHỦ TỊCH BCH: Ông Nguyễn Tô Ninh 

* PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ: Ông Đặng Tất Thành 

* Ông Nguyễn Tuấn Việt – Phó Chủ tịch

* Ông Đặng Xuân Hưởng – Phó Chủ tịch

* Ông Vũ Phương -Trưởng Ban Kiểm tra

* Ông Phạm Ngọc Khuê – Ủy viên

* Ông Trần Trung Thành – Ủy viên

* Ông Lê Mạnh Thắng – Phó Tổng Thư ký (phụ trách Đối ngoại, Tài trợ)

* Bà Nguyễn Anh Thư – Phó Tổng Thư ký (phụ trách Golf Nữ)

* Ông Đoàn Lê Quang – Phó Tổng Thư ký (phụ trách Truyền thông)

* Ông Nguyễn Danh Minh – Phó Tổng Thư ký (phụ trách Tài chính, Sự kiện)

* Ông Nguyễn Đức Ninh – Phó Tổng Thư ký (phụ trách Kỹ thuật)

* Ông Nguyễn Trung Thu – Phó Tổng Thư ký (phụ trách Golf Trẻ)

* Bà Đỗ Thị Thu Hà – UV

* Ông Vũ Thế Toàn – UV

* Ông Đoàn Kiều Dũng – UV

* Ông Chu Đức Tâm – UV

* Ông Phùng Tuấn Anh – UV


 

Sơ đồ tổ chức hoạt động HNGA, khóa III