Liên hệ
Hội Golf Thành Phố Hà Nội
Số 38-40, Phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3563 3939
Fax:
Email: hoigolfthanhphohanoi@gmail.com
Hidden Code