Sân Golf Đầm Vạc
Địa chỉ: Dinh Am Street I Khai Quang Ward Vinh Yen Town I Vinh Phuc Province