www.flcgolflinks.vn
Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa